агроекосистема


агроекосистема
Сукупність біогенних і абіогенних компонентів частини суходолу, що має сільськогосподарське призначення.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.